160614TO01-FT

蟲蟲退治救星 秒速捉蟲神器

TommyKIT的頭像

圖片來源:Youtube

相信呢個世界十個有九個人都係同小編一樣,最怕啲昆蟲喺屋企走嚟走去,一見到就九秒九跑番入屋閂門避難。隨著愈嚟愈多昆蟲對殺蟲剷有抗體,令爬蟲一輩每到夏天都膽戰心驚。日本人同香港人一樣,都係會怕蟲嘅,於是計仔多多嘅佢地發明 咗呢枝「捕蟲神器」,聲稱幾惡搞嘅昆蟲都可以瞬間捕捉,到底係咪咁堅,就等小編同大家一齊睇吓啦!

▼「捕蟲神器」,老實講遠睇有啲似美少女變身魔法棒lol

160614TO01-01

▼捕蟲套裝包括「捕蟲神器」一枝、仿真昆蟲一隻同一個小勾。

160614TO01-02

▼操作方法非常簡單易明,好似揸槍咁,用力握住神器後,前端嘅刷毛就會收縮,放鬆就會張開。

160614TO01-03

▼以下用上隨神器附送嘅假蜘蛛練習吓先,先用神器刷毛包圍隻可惡嘅昆蟲。

160614TO01-05

▼然後用力握住,一收縮,昆蟲就會自自然然被鎖住行動,任你處置。

160614TO01-06

▼如果昆蟲爬上牆又會點呢?

160614TO01-07

▼用捕蟲神器最大嘅方便之處,就係唔似用拖器咁要近距離同昆蟲打近距離肉搏戰,可以保持住距離。

160614TO01-08

▼即使喺牆上,刷毛都可以穩穩地抓住隻可恨嘅小強。

160614TO01-09

如果呢個時候你仲懷疑緊捕蟲神器嘅功效,可以睇下呢條實戰短片,不過基於影片裏頭有活生生極度噁心嘅小強出現,所以奉勸膽小者切必觀看。

資料來源:spotlight

About TommyKIT

Go!Japan編輯部 新手上路,菜鳥編輯 閒時鐘意睇小說寫文扮文青 其實內心都係一個毒煲劇睇動畫漫畫嘅小宅宅

讀者回應